vekalet bilgileri

Erşahin Hukuk Bürosu Vekalet Bilgileri

– Av. Mehmet Erşahin, Ankara Barosu / 10422

Av.Baran ERDEMİR ,Ankara Barosu/18920

Çankaya V.D. 371 000 1909
Not: verilecek vekaletnamede ahzu kabza, sulh, ibra, davanın tamamen ıslahı, kabul ve feragat ile alternatif uyuşmazlık yolları (arabuluculuk) yetkileri bulunacaktır..